Barion Pixel

Jogi Nyilatkozat

Prof. dr. Török és Fia Bt.

A www.kekjod.hu azért jött létre, hogy az emberekben felkeltse egészségük megőrzése iránti felelősségérzetet.

Prof.dr. Török Szilveszter 30 éves kutató, fejlesztő és ismeretterjesztő munkásságának gyümölcse a Bioaktív kékjód+.

Használati feltételek

Honlapunk használatakor Ön (a továbbiakban Felhasználó) elfogadja az alábbiakban felsorolt feltételeket, melyeket bármikor megváltoztathatunk. Az itt leírtak ismeretét természetesnek vesszük, elvolvasásuk elmulasztása nem képezheti semmilyen hivatkozás alapját. A dokumentumban megjelenő, közkeletűen használt fogalmakat külön nem magyarázzuk, mivel ezeket a magyar internetes szaknyelv részeinek tekintjük, és természetesnek tartjuk az ilyen kifejezések jelentésének ismeretét, hiszen az internet használatához alapvetően szükséges fogalmakról van szó.

Védjegyekhez fűződő jogok

A Bioaktív kékjód+ a Magyar Szabadalmi Hivatal nyilvántartásában lajstromozott kifejezés. A www.kekjod.hu a Prof. dr. Török és Fia Bt. javára bejegyzett domainnév. Ezen jogvédett név illetve kifejezés bármilyen harmadik személy által történő használata a Prof. dr. Török és Fia Bt. jogait sérti.

 

Szerzői jogvédelem

 Kijelentjük, hogy az oldalon megjelent információkat a Prof. dr. Török és Fia Bt. birtokolja. Tilos, előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül a tőlünk (nem csak internetes oldalainkról) származó információk tartalmának részben vagy egészben való tárolása, illetve a weboldalak bárminemű sokszorosítása.

A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

Hozzájárulunk weboldalunk böngészéséhez, illetve kivonatok – kizárólag saját felhasználási célból történő – készítéséhez. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz előzetes írásbeli hozzájárulás szükséges!

Olvasói beleegyezés

Abban az esetben, ha Ön meglátogatja oldalunkat, úgy tekintjük, hogy a leírtakat tudomásul vette. Nem teszünk különbséget regisztrált és nem regisztrált felhasználóink között. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a leírtakat szabadon megváltoztassuk.

 

Adatvédelem

A személyiségi jog és az adatok biztonsága

Prof. dr.Török és Fia Bt. a természetes személyek magánszférájának tiszteletben tartásának biztosítása, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) – Általános Adatvédelmi Rendelet – által meghatározott adatvédelmi és adatkezelési rendelkezések betartásával, melyek érvényesítésével a Vállalkozás valamennyi tevékenysége, szolgáltatásának igénybevétele során biztosítja az érintettek személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartását az érintettek személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során. A www.kekjod.hu megtekintéséhez általában nem szükséges személyes adatok megadása, egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükségesek lehetnek olyan információk is, amelyek személyiségi jogokat érintenek. Célja leggyakrabban a felhasználók egyértelmű azonosítására szolgálnak. A személyes információk megadásakor a Felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a kért szolgáltatás teljesítése érdekében azonosításukra felhasználjuk. Személyes adatokat csak és kizárólag a látogató által azok megadásakor ismert célra használja (például megrendelés teljesítése), más harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább, és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja. A Felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi.