Barion Pixel

Facebook nyereményjáték szabályzat 2018

A nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet minden nagykorú természetes személy, kivéve a Prof. dr. Török és Fia Bt. (székhely: 1133 Budapest, Tisza utca 8., Cg.: 01-06-783160) tagjai, valamint a tagok – a Ptk. 685 § (b) bekezdése szerinti – közeli hozzátartozói.

A nyereményjátékban 18. életévét be nem töltött személy kizárólag szülői hozzájárulással vehet részt.  A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

Ingyenesség, a nyereményjátékban való részvétel

A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

A nyereményjátékban részt vesz – az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével – mindenki, aki 2018.02.28. napjáig  19 óráig kitöltik a hirdetés landing oldalán elérhető kvízt (elérhetőség: https://kekjod.hu/bioaktiv-kekjodkvizjatek/).  A válaszadáshoz a https://kekjod.hu/a-jodrol/, https://kekjod.hu/, https://kekjod.hu/termekismerteto/, https://kekjod.hu/hol-kaphato/linkeken elérhető cikkek nyújtanak segítséget.

A nyereményjátékban az összes helyesen válaszoló között kerül kisorsolásra a nyeremény:

4 üveg Bioaktív Kékjód+ készítmény

A nyereményjáték 2018.02.13. napjától 2018.02.28. napjáig 19:00 óráig tart. A sorsolás és a nyertesek kiértesítése 2018.03.06. napján .-12:00 órakor történik. A sorsolás helyszíne: 1133 Budapest, Tisza utca 8.

A nyeremény átvételének feltételei

A nyertest a Facebook-on elérhető nyilvános e-mail címére küldött levélben, illetve a Facebookon értesítjük nyereményéről, valamint a nyeremény átvételének idejéről és módjáról. A Prof. dr. Török és Fia Bt. nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. A Prof. dr. Török és Fia Bt. fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyerteseknek adja át.

A játékban részt vevők beleegyeznek, hogy a Bioaktív Kékjód+ Facebook oldalán nyilvánosan ismerteti a győztes nevét.

A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják, amennyiben arra szükség van.

A Szervező jogai

A Prof. dr. Török és Fia Bt. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a Prof. dr. Török és Fia Bt. honlapja neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el.

A Prof. dr. Török és Fia Bt. fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Prof. dr. Török és Fia Bt. számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Prof. dr. Török és Fia Bt. a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

Adatkezelés

A nyereményjáték során a Prof. dr. Török és Fia Bt. nem jut személyes adatokhoz a játék során. A nyilvános adatok kezelése, a Facebook minden felhasználó számára biztosított lehetőségek és szabályok alapján történik.

Információkérés

A játékkal kapcsolatos információ az alábbi e-mail címen kérhető: info@kekjod.hu

NAIH: folyamatban